MODERN

MODERN

LOFT

LOFT

§ 1 – Operator serwisu i administrator

Operatorem serwisu modern-loft.pl, zwanego dalej „Serwisem” i administratorem danych osobowych jest spółka „OPG Orange Park” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (90-062 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127498 (Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 6761787175, REGON: 471375413, kapitał zakładowy: 525.000,00 złotych. Można się z nami skontaktować pisemnie pod wskazanym wyżej adresem spółki, mailowo pod adresem: biuro@opg.com.pl lub telefonicznie pod numerem 42 272 30 72 lub 42 272 30 66.

§ 2 – Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy nam je nam dobrowolnie podasz, przykładowo wpisując je do formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub wysyłając nam wiadomość mailową. Przetwarzamy tylko takie dane, które oznaczone są w formularzach zamieszczonych na stronie internetowej lub które podajesz nam w wiadomości mailowej.

Podane dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu wynikającym z funkcji przypisanej do formularza zamieszczonego na stronie internetowej, przykładowo w celu nawiązania kontaktu z administratorem, a więc w celu:

a) odpowiedzi na Twoje zapytanie za względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub złożenia Ci oferty, jeśli poprosiłeś nas o jej złożenie – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest nawiązanie kontaktu z osobą kontaktującą się ze spółką oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy),
b) marketingu (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest marketing bezpośredni),
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim możliwość ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

§ 3 – Odbiorcy danych, transfer danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Twoje dane mogą być przekazane przez administratora jedynie: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne, hostingowe, agentom lub podmiotom świadczącym inne usługi związane z obsługą rynku nieruchomości i działalnością z tym powiązaną, a także organom administracji publicznej.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Nie będziemy też podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

§ 4 – Dobrowolny charakter przekazania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie masz obowiązku ustawowego ani umownego przekazywania nam swoich danych, natomiast brak ich podania uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.

§ 5 – Okres przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane:
a) w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie – do czasu zrealizowania Twojego zapytania,
b) w celach marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

§ 6 – Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) uatrakcyjnienia naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych,

c) rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu strony internetowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.
Użytkownicy Serwisu mogą skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§ 7 – Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika Serwisu.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 8 – Usługi hostingowe

Podmiot zewnętrzny świadczy na naszą rzecz usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych – na podstawie powierzenia temu podmiotowi przetwarzania danych osobowych.
Dane zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej (w szczególności dane przekazane za pomocą formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej) przechowywane są na serwerach należących do tego podmiotu, wyłącznie w zakresie wynikającym z niniejszej polityki prywatności. Wskazany podmiot zewnętrzny ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

§ 9 – Twoje prawa

W dowolnym momencie możesz uzyskać bezpłatną informację dotyczącą Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

W każdej chwili możesz domagać się od nas dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przeniesienia danych.

W każdej chwili przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego, możesz wnieść sprzeciw w każdym czasie bez spełniania dodatkowych wymogów. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w innych celach możesz wnieść w każdym czasie sprzeciw, ale z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wyjątek ten nie obowiązuje w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych dla realizacji tego celu).

Możesz również w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

polityka prywatności
www.tenDESIGN.pl